Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Банкрутство та ліквідація

Ліквідація за рішенням власників
Ліквідація за рішенням суду
Процедура банкрутства

Юридична особа, в тому числі і АТ ліквідується в наступних випадках:

1. за рішенням учасників (акціонерів) або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами,

2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи;

3. за рішенням суду про визнання юридичної особи банкрутом.

Ліквідація за рішенням власників

Рішення про ліквідацію АТ приймається загальними зборами акціонерів.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Закону.

На загальних зборах також приймається рішення про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Після прийняття рішення про ліквідацію голова ліквідаційної комісії надсилає відповідне повідомлення державному реєстратору та здійснює публікацію повідомлення про припинення. Далі вчиняються дії, направлені на припинення діяльності товариства, в тому числі: розрахунок з кредиторами, перевірки податкових органів та фондів соціального страхування, передача документації до архівних установ, знищення штампів та печаток, анулювання випущених акцій, складання ліквідаційного балансу.

Після закінчення всіх необхідних процедур до державного реєстратора подаються документи, передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а саме:

  • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

  • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

  • оригінал установчих документів;

  • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням загальних зборів;

  • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

  • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

  • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості

  • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

  • копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена ДКЦПФР.

За вказаними документами державний реєстратор вносить до ЄДР запис про припинення АТ в результаті його ліквідації.

Ліквідація АТ вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до вказаного запису.

Якщо при ліквідації виявляється, що майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів, воно ліквідується в порядку, передбаченому законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ліквідація за рішенням суду

Вимога про ліквідацію товариства на підставі недійсності її державної реєстрації може пред’являтись до суду державним реєстратором, учасником товариства, а також ДКЦПФР. При прийнятті судом рішення про ліквідацію юридичної особи на підставі недійсності державної реєстрації призначається ліквідаційна комісія. Обов’язки по ліквідації можуть бути покладені на учасників товариства.

Далі процедура відбувається в загальному порядку ліквідації.

Процедура банкрутства

Щодо процедури банкрутства, то вона проводиться у відповідності до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Справа про банкрутство порушується господарським судом за заявою кредитора або самого товариства. Справи про банкрутство розглядаються за місцезнаходженням боржника.

Справа про банкрутство порушується, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Порушення справи про банкрутство не означає обов’язкової ліквідації. В процесі процедури санації може бути відновлено платоспроможність боржника та відновлено його нормальну діяльність.

Важливо зазначити, що банкрутство часто є оптимальним або навіть єдиним шляхом для товариства, та можливістю для його учасників (акціонерів) почати бізнес спочатку зі створенням нового підприємства або відновлення платоспроможності існуючого. В умовах складної фінансової ситуації варто розглядати цей варіант не як кінець, а як вихід.

Якщо в товариства недостатньо ресурсів, а існують борги, то воно не може просто ліквідуватись – потрібна процедура банкрутства. В цьому випадку варто звернутись до професійного арбітражного керуючого за порадою та допомогою.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua