Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Дематеріалізація

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» акції АТ повинні існувати виключно у бездокументарній формі. Якщо акції існують в документраній формі, то їх потрібно перевести в бездокументарну (дематеріалізувати) до 29 жовтня 2010 року. У цій сфері ми надаємо наступні послуги:

  • організацію та проведення загальних зборів акціонерів з питання дематеріалізації акцій;
  • підготовку необхідних документів для прийняття рішення про дематеріалізацію акцій;
  • публікація повідомлення про дематеріалізацію;
  • проведення заміни свідоцтва в ДКЦПРФ про реєстрацію випуску акцій в документарній форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі;
  • надання консультацій при підготовці документів для припинення ведення реєстру та його передачі;
  • надання допомоги при укладанні договору про обслуговування емісії з депозитарієм;
  • надання допомоги при укладанні договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій зі зберігачем;
  • надання консультацій щодо припинення обслуговування документарної форми випуску реєстратором, передачу реєстру зберігачу;
  • надання інформаційно-консультаційної підтримки при відкритті емітентом рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.
 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua