Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Створення та реєстрація АТ

Процедура створення АТ складається з наступних етапів:

 1. прийняття зборами засновників рішення про створення АТ та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 2. подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР);
 3. реєстрація ДКЦПФР випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 4. присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 5. укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 6. закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 7. оплата засновниками повної вартості акцій;
 8. затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 9. реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 10. подання ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 11. реєстрація ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 12. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 13. видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Варто враховувати, що передбачена процедура повинна виконуватись у повній відповідності із законом. В іншому випадку ДКЦПФР має право прийняти рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та звернутися до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

За таких умов необхідним при створенні АТ є залучення фахівців.

В даній сфері ми виконуємо наступні роботи:

 • допомога при виборі оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу, консультування стосовно питань реєстрації;
 • здійснення процедури створення АТ у відповідності із законодавчими вимогами;
 • підготовка установчих документів;
 • супроводження випуску акцій, укладення договору з депозитарієм, реєстрація випуску акцій в ДКЦПФР;
 • підготовка та проведення установчих зборів;
 • здійснення державної реєстрації, отримання реєстраційних документів, довідки органу статистики;
 • постановка на облік податковій інспекції, Пенсійному фонді;
 • здійснення інших необхідних дій для реєстрації та акредитації товариства.
 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua