Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Злиття та поглинання

В Україні поступово відбувається зростання угод зі злитті та поглинанні (M&A – скорочення з англійської «Mergers and Acquisitions»). За таких обставин зростає і ринок послуг, що забезпечують подібні угоди. M&A є поширеною практикою у світі. Разом з тим в Україні вона має певну специфіку. Це в першу чергу значна кількість «ворожих поглинань», які дуже часто проходять із застосуванням незаконних методів. Іншою важливою проблемою є закритість інформації про вітчизняні підприємства, що ускладнює повну та всебічну оцінку компанії.

При проведенні угод M&A потрібно враховувати наступні чинники.

Залежність способу проведення угоди залежить від типу та виду корпоративних прав, які придбаються. У випадку АТ – купуються акції. З урахуванням останніх змін в корпоративному законодавстві всі акції повинні існувати в бездокументарній формі. Таким чином право власності до покупця переходить з моменту зарахування акцій на його рахунок у зберігача. В даному випадку також виникають питання оподаткування доходу продавця, якщо акції продаються за вищою ціною, ніж купувались. Для уникнення цього часто використовуються схеми з офшорними компаніями, коли акції переводяться на них за мінімальною вартістю, а потім продаються за реальною.

При купівлі частки в ТОВ перехід права власності відбувається після реєстрації відповідних змін у державного реєстратора та внесення відомостей про нового учасника до ЄДР.

Важливе значення при угодах M&A мають юридичний та фінансовий due diligence компанії, що купується.

Окремим і досить проблемним питанням є отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, якщо це необхідно відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції».

Концентрацією вважається:

1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом: а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується; б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Попереднє отримання дозволу в Антимонопольному комітеті України потрібне в наступних випадках:

1) при концентрації, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому: а) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного; б) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року;

2) при концентрації, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.

В указаних випадках постає необхідність до проведення угоди злиття або поглинання отримати дозвіл АМК.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua