Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Операції з цінними паперами (цінні папери)

Акціонерні товариства, як публічні так і приватні, є емітентами цінних паперів – акцій та облігацій. Регулювання обігу акцій та облігацій є досить складним. На емітентів розповсюджуються відповідні обов’язки та правила щодо випуску та обігу цінних паперів. Часто емітенти, що не виконали обов’язкових вимог підпадають під санкції зі сторони державних органів, крім того, часто виникають спірні ситуації пов’язані із обігом цінних паперів, продажем та купівлею цінних паперів.

Юристи та адвокати ЮФ «Альянс Ратушняк і партнери» надають, зокрема, такі юридичні послуги:

- представництво інтересів, юридичний захист інтересів власників цінних паперів та власників корпоративних прав, в т.ч. в процедурі відчуження та набуття цінних паперів, продажу, відчуження  та набуття акцій, компаній та бізнесу;

- юридичні консультації щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення протоколів, рішень, узгодження значних правочинів і т.д.

- представництво інтересів АТ перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з питань, пов’язаних з діяльністю АТ як емітента цінних паперів;

- юридичні консультації та роз’яснення для емітентів з питань юридичних ризиків, пов’язаних з обігом цінних паперів, запобігання та ліквідації наслідків порушення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;

- юридичні консультації з питань корпоративного права, цінних паперів;

- юридичні консультації з питань фондового ринку, законодавства по біржі;

- юридичні консультації, підготовка документів, юридичне супроводження процедури емісії цінних паперів (первинної, додаткової), в тому числі простих та привілейованих акцій;

- юридичні консультації, підготовка документів, юридичне супроводження процедури емісії облігацій;

- організація та юридичне супроводження приватного чи публічного розміщення цінних паперів;

- юридичні консультації, правовий супровід процедури лістингу цінних паперів на фондовій біржі;

- здійснення дематеріалізації цінних паперів (переведення цінних паперів з документарної в бездокументарну форму);

- юридичні консультації, юридичний супровід співпраці із депозитарієм цінних паперів (укладення договорів, надання депозитарію інформації та внесення змін до неї, формування розпоряджень, отримання реєстрів власників цінних паперів тощо);

- юридичні консультації, юридичний супровід співпраці із зберігачем цінних паперів (укладення договорів між акціонерами та зберігачами цінних паперів, надання зберігачеві інформації про акціонера та внесення змін до неї);

- юридичні консультації, правовий супровід процедури деномінації (консолідації, дроблення) акцій;

- юридичні консультації, правовий супровід операцій з цінними паперами в процедурі корпоративної реструктуризації, корпоративної реорганізації (поділу, виділу, злиття, приєднання) акціонерних товариств;

- юридичні консультації, правовий супровід відчуження (продажу, дарування) або обтяження (застави) цінних паперів, в т.ч. укладення та експертиза відповідних договорів;

- юридичні консультації, юридичний супровід в процедурі розкриття особливої інформації емітента цінних паперів в разі вчинення операцій з цінними паперами, які потребують такого розкриття;

- правовий супровід переведення акцій в інші види корпоративних прав при реорганізації АТ в господарські товариства інших організаційно-правових форм (зокрема, ТОВ);

- правовий супровід анулювання, зупинення обігу, виведення з обігу цінних паперів;

- юридичні консультації, представництво в судах з питань корпоративних спорів, спорів щодо акцій, облігацій, корпоративних прав;

- представництво клієнтів в судах у спорах, пов’язаних із цінними паперами, як корпоративного характеру, так і адміністративного характеру (спори із НКЦПФР).

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа  info (@) corporatesecretary(.)com.ua
 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua